پروفیل سقف کاذب و انواع آن

سازه ، پروفیل یا سپری سقف کاذب مهمترین جزء سازه های سقف کاذب مشبک در دکوراسیون داخلی محسوب می گردد.

اشتراک گذاری